Υπηρεσίες

Application Monitoring

Application Monitoring

Οι κλασσικές υπηρεσίες υποστήριξης που επιλέγουν οι περισσότεροι Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν σε Systems Monitoring και Network Monitoring.

Architecture Design Solutions

Architecture Design Solutions

Ο αποτελεσματικός τεχνολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κάθε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας έργου τεχνολογίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας, ώστε το τελικό προϊόν να επιτυγχάνει τους επιχειρησιακούς του στόχους.

Business Process Monitoring

Business Process Monitoring

Παρακολούθηση επιχειρηματικής διαδικασίας είναι ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο μιας δραστηριότητας ή ενός συνόλου δραστηριοτήτων που έχουν συσταθεί και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οργανωτικού στόχου.

Custom Software

Custom Software

Πιστεύετε πως κανένα έτοιμο σύστημα δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες σας; Θέλετε να προσαρμοστεί το ψηφιακό περιβάλλον σε εσάς και όχι εσείς σε αυτό; Εκτελείτε εργασίες μοναδικές για την επιχείρησή σας ή με μοναδικό δικό σας τρόπο; Έχουμε τη λύση.

IT Service Management (ITSM)

IT Service Management (ITSM)

Η προσήλωση της Collectives στον πελάτη δεν σταματά με την παράδοση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των προϊόντων – έργων.

Professional Services

Professional Services

Τα συστήματα πληροφορικής έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής.

Project Management

Project Management

Μεγάλο πλήθος μικρών και μεγάλων έργων πληροφορικής είναι γνωστό ότι αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους, λόγω έλλειψης αποτελεσματικών υπηρεσιών Project Management.

Software Integration Services - Web Services

Software Integration Services - Web Services

Καθώς οι Οργανισμοί εξελίσσουν τις δραστηριότητές τους, επιχειρούν να μετακινηθούν προς την ψηφιακή συνεργασία τόσο εντός, όσο και εκτός των κλειστών παραδοσιακών δικτύων πληροφοριών που αξιοποιούσαν στο παρελθόν.

Telecoms Software

Telecoms Software

Η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για τηλεπικοινωνιακές υποδομές αποτελεί έναν από τους τομείς εξειδίκευσής μας.

Voice and Data Network Management

Voice and Data Network Management

Τα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών – φωνής (voice-data) για να είναι αποτελεσματικά και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα μεταφερόμενα δεδομένα, απαιτούν σωστή διαχείριση – παρακολούθηση και συντήρηση.