Υπηρεσίες

Architecture Design Solutions

Architecture Design Solutions

Ο αποτελεσματικός τεχνολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κάθε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας έργου τεχνολογίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας, ώστε το τελικό προϊόν να επιτυγχάνει τους επιχειρησιακούς του στόχους.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του τελικού προϊόντος και συμβάλει στην ορθολογική αξιοποίηση του προϊόντος - έργου που θα κατασκευαστεί ώστε αυτό να πληροί, τόσο τους επιχειρησιακούς κανόνες όσο και τους κανόνες ευχρηστίας, επεκτασιμότητας, ανακτησιμότητας, ευελιξίας, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, ανοικτών προτύπων, κ.α.

Η Collectives προσφέρει υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έργων πληροφορικής που στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα, μοντέλα και ανοικτά εργαλεία λογισμικού, που συντελούν στη σημαντική μείωση της συνολικής επένδυσης, με τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Με τις υπηρεσίες μας θα απολαύσετε το τελικό προϊόν σε μικρότερο χρόνο, με μικρότερης έκτασης επενδύσεις και σημαντικά μικρότερο κόστος υποστήριξης. Το τελικό κόστος κτήσης των λύσεων που σχεδιάζουμε μαζί σας, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των λύσεων που προσφέρουμε.