Προϊόντα

Ψηφιακά Ραντεβού (Citizen Service Time Manager)

Ψηφιακά Ραντεβού (Citizen Service Time Manager)

Με την εφαρμογή Citizen Service Time Manager, ακόμα κι αν η εξυπηρέτηση δεν μπορεί να είναι ψηφιακή, μπορεί να είναι ψηφιακή η οργάνωση της. Ο πολίτης μπορεί να κλείσει το ραντεβού του με βάση τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του Φορέα σας, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το κινητό του αλλά και επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Τόσο οι πολίτες όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν τώρα να οργανώσουν το χρόνο τους και να ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις, εξαλείφοντας τους δύο βασικούς παράγοντες δημιουργίας ουρών αναμονής και συχνά εστιών έντασης.

Η εφαρμογή διαχείρισης εξυπηρέτησης με ραντεβού είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου, καθώς και από όλες τις έξυπνες φορητές συσκευές, όντας κατασκευασμένη σε fully responsive πρότυπο. Διαθέτει ένα “front-end” κομμάτι προσβάσιμο από τους εξωτερικούς χρήστες (Πολίτες – Εκπρόσωποι Επιχειρήσεων) και ένα “back-end” σκέλος για τον καθορισμό και την παραμετροποίηση του προγράμματος και των διαθέσιμων ραντεβού, αλλά και για το κλείσιμο ραντεβού από τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης (agents) του τηλεφωνικού κέντρου. Μέσα από ένα εύκολο διαχειριστικό περιβάλλον, ο διαχειριστής της εφαρμογής ορίζει τους ρόλους και τα δικαιώματα των στελεχών και των υπαλλήλων του Φορέα σας, προκειμένου οι τελευταίοι να ορίζουν τον χρόνο διάρκειας κάθε ραντεβού, είτε γενικά είτε ανά θέμα εξυπηρέτησης, τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων προς εξυπηρέτηση ανά μέρα και ώρα και να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα των ήδη κλεισμένων ραντεβού.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-2 TaxisNet για τους πολίτες και OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).