Προϊόντα

Help Desk

Help Desk

Το Help Desk της Collectives είναι η απάντηση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των δικών σας ανθρώπων. Είναι η εφαρμογή καταγραφής, διαχείρισης και απάντησης προβλημάτων που απασχολούν τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Φορέα σας, είτε αυτά αφορούν εξοπλισμό, εφαρμογές και αναλώσιμα που χρησιμοποιούν, είτε αφορούν ζημιές και επιδιορθώσεις στις εγκαταστάσεις σας.

Με το help desk κάθε αρμόδια υπηρεσία μπορεί να γνωρίζει τι πρέπει να διορθώσει και κάθε μέλος του Οργανισμού μπορεί να δηλώσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει τον κατά περίσταση αρμόδιο.

Μέσα από ένα εύχρηστο και απλό περιβάλλον πλήρως παραμετροποιήσιμο ορίζετε τους τομείς εσωτερικής εξυπηρέτησης και τις αρμόδιες ομάδες επίλυσης των ζητημάτων ανά θεματολογία. Αν ένα μέλος του Φορέα σας αντιμετωπίσει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη με τον εκτυπωτή του, υποβάλλει το αίτημα του ψηφιακά και αυτό δρομολογείται στην αντίστοιχη ομάδα υποστήριξης εξοπλισμού του Φορέα σας. Η τελευταία μπορεί μέσα από την εφαρμογή να δει αν ο συγκεκριμένος εκτυπωτής βρίσκεται σε συμβόλαιο συντήρησης ή όχι, να αναθέσει την επίλυση του θέματος σε συγκεκριμένο υπάλληλο και να καταγράψει όλη τη διαδικασία. Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί η σχετική θεματολογία για οποιοδήποτε τομέα αφορά στην εξυπηρέτηση αιτημάτων του στελεχιακού και υπηρεσιακού δυναμικού ενός Φορέα.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).