Ψηφιακά Αιτήματα
Χρήστες /  Ημέρα
Ψηφιοποιημένες Υπηρεσίες στον Οδηγό του Πολίτη
Κλήσεις Εξυπηρέτησης / Ημέρα

Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αξιοποιώντας μέρος ή το σύνολο των υποσυστημάτων της λύσης, δημιουργείτε το Ψηφιακό Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης και Διαδικασιών του Φορέα σας, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα να αυξομειώνετε ανάλογα με τις ανάγκες σας τα διαθέσιμα κανάλια ενημέρωσης ή/και εξυπηρέτησης.

Image
responsive-odigos-smaller.png

Οδηγός του Πολίτη

Ο Οδηγός του Πολίτη είναι ένα ψηφιακό εγχειρίδιο αρμοδιοτήτων και διαδικασιών για κάθε οργανωτική μονάδα κάθε υπηρεσίας, διαρκώς προσαρμοζόμενο στις πραγματικές θεσμικές και λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού.

Citizen MobileApp

Το Citizen App της Collectives αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν περισσότερο.

ΤοΚινητό Τηλέφωνο

responsive-citizen-smaller.png