Προϊόντα

Citizen Mobile Αpp

Citizen Mobile Αpp

Το Citizen App της Collectives αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν περισσότερο. Το ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Εύκολα, εύχρηστα και κυρίως γρήγορα και απλά, επιτυγχάνει την αμφίδρομη επικοινωνία του Οργανισμού σας με τους πολίτες, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να πουν αυτό που θέλουν, σε αυτούς που θέλουν ή πρέπει να το ακούσουν και μάλιστα ΑΜΕΣΑ, ακριβώς τη στιγμή που θα ακουστεί ο ήχος του κινητού.

Μέσω των υπηρεσιών γενικής, προσωποποιημένης και εξειδικευμένης ενημέρωσης - πληροφόρησης, το Citizen App αποτελεί ένα εναλλακτικό Γραφείο Τύπου, το οποίο σε σχέση με τα συμβατικά εξασφαλίζει αυτοματοποιημένη κι αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, μέσα από εξειδικευμένες λίστες αποδεκτών ανά θέμα, ελαχιστοποιώντας ή και εκμηδενίζοντας τη δυσαρέσκεια λήψης μηνυμάτων “spam”.

Ταυτόχρονα λειτουργεί ως το απόλυτο εργαλείο γνώσης των ενδιαφερόντων των πολιτών αλλά και των απαιτήσεων τους από τον Φορέα σας πετυχαίνοντας να συνδυάσει την εξοικονόμηση πόρων με την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιακών πρωτοβουλιών μιας διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες, μέσα από τις υπηρεσίες υποβολής καταγγελιών – παραπόνων – προτάσεων, μετατρέπονται σε έναν ισχυρό σύμμαχο της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας στη δύσκολη μάχη τους να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά του τομέα ευθύνης των. Τέλος, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα εξυπηρέτησης τους και να απολαύσουν την άμεση ανταπόκριση σε αυτά, μέσα από αυτοματοποιημένα μηνύματα ενημέρωσης για την παραλαβή του αιτήματος και δέσμευσης για ανάληψη δράσης ή επίδειξης ενδιαφέροντος.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-2 TaxisNet για τους πολίτες και OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).

Σε συνδυασμό με το Cwork TCM ενοποιεί σε μία πλατφόρμα τη διαχείριση αιτημάτων ανεξαρτήτως πηγής εισόδου, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την ευκολιά του έργου της εξυπηρέτησης.

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του Οργανισμού για την άντληση και αποστολή πληροφοριών προς τον κάθε συναλλασσόμενο πολίτη ξεχωριστά (πχ ειδοποίηση πληρωμής τελών, υπενθύμιση ημερομηνίας λήξης άδειας οδήγησης, υπενθύμιση deadline εγγραφών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.), δίνοντας από τη μια υπεραξία και εξωστρέφεια στις παλιές σας επενδύσεις και από την άλλη προσωποποιημένη πληροφόρηση και ικανοποίηση στο κοινό.