Citizen Αpp

Citizen Mobile Αpp

Citizen Mobile Αpp

Το Citizen App της Collectives αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν περισσότερο. Το ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.