Λύσεις

Contact Center

Contact Center

Συνδυάζοντας εξοπλισμό χαμηλού κόστους και λογισμικό υψηλής προστιθέμενης αξίας που παράγει η εταιρεία μας, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύγχρονο Call Center, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης, την ικανοποίηση των πολιτών και βέβαια την παραγωγικότητά σας. Το μόνο που μειώνετε είναι το λειτουργικό σας κόστος.

Αξιοποιώντας μια σειρά από δυνατότητες μπορείτε να οργανώσετε, και στη συνέχεια να μοντελοποιήσετε, τη διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Επιλέξτε τη δική σας στρατηγική διαχείρισης και προώθησης κλήσεων (queue strategies), ενεργοποιήστε τις διαδικασίες αυτόματης προώθησης κλήσεων σε συγκεκριμένους εκπροσώπους εξυπηρέτησης ή ομάδες εκπροσώπων εξυπηρέτησης (ACD, Automated Attendant) και θα έχετε καταφέρει να συντομεύσετε το χρόνο αναμονής του εξυπηρετούμενου κοινού.

Με το κατάλληλο Computer Technology Integration (CTI) που διαθέτει η λύση μας και με την μετατροπή των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων του Οργανισμού σας σε μία δυναμική γνωσιακή βάση εξυπηρέτησης που διασφαλίζει η εφαρμογή Cwork TCM της εταιρείας μας, μπορείτε, μετά το χρόνο αναμονής, να μειώσετε και τον χρόνο εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των εκπροσώπων σας στις πληροφορίες που χρειάζονται με το λιγότερο δυνατό ή και χωρίς καθόλου κόπο.

Κι επειδή η ποιότητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της, στο πλαίσιο της λύσης παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής κλήσεων εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια των συνομιλιών.

Έχοντας πραγματοποιήσει το πρώτο μεγάλο άλμα στο σκέλος της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσα από την ενεργοποίηση των βασικών δυνατοτήτων που παρέχει η λύση της Collectives, πετυχαίνετε να έχετε σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για το φόρτο εργασίας του Τηλεφωνικού σας Κέντρου και τις ανάγκες του.

Στη συνέχεια, μέσα από μια ευρεία γκάμα δεικτών (KPIs) και στατιστικών και με σύμμαχο την προηγούμενη εμπειρία σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε το επόμενο βήμα. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση χωρίς εκπρόσωπο. Επιλέξτε τα συστήματα του Οργανισμού σας που διαθέτουν πληροφορίες με ενδιαφέρον για το κοινό και αφήστε εμάς να τους δώσουμε ΦΩΝΗ προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν κλήσεις πολιτών χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση του προσωπικού σας.