Help Desk

Help Desk

Help Desk

Το Help Desk της Collectives είναι η απάντηση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των δικών σας ανθρώπων. Είναι η εφαρμογή καταγραφής, διαχείρισης και απάντησης προβλημάτων που απασχολούν τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Φορέα σας, είτε αυτά αφορούν εξοπλισμό, εφαρμογές και αναλώσιμα που χρησιμοποιούν, είτε αφορούν ζημιές και επιδιορθώσεις στις εγκαταστάσεις σας.