Υπηρεσίες

Software Integration Services - Web Services

Software Integration Services - Web Services

Καθώς οι Οργανισμοί εξελίσσουν τις δραστηριότητές τους, επιχειρούν να μετακινηθούν προς την ψηφιακή συνεργασία τόσο εντός, όσο και εκτός των κλειστών παραδοσιακών δικτύων πληροφοριών που αξιοποιούσαν στο παρελθόν.

Στην προσπάθεια αυτή οι παραδοσιακές επενδύσεις κάθετων εφαρμογών απαιτείται να αποκτήσουν εξωστρέφεια, ώστε να προσαρμοστούν στο σύγχρονο περιβάλλον ψηφιακής συνεργασίας. Μια από τις ασφαλέστερες και ταχύτερες μεθόδους μετασχηματισμού και ανάπτυξης των παραδοσιακών πληροφοριακών συστημάτων στην έξυπνη συνεργασία μεταξύ συστημάτων είναι τα Web Services.

Στην Collectives έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη μοντέλου παραγωγής και υποστήριξης ολοκληρωμένων υπηρεσιών Web Service. Προσφέρουμε υπηρεσίες ανάπτυξης Web Services με μοντέλα bottom-up ή top-down που αξιοποιούν πρωτόκολλα όπως: BEEP, E-Business XML, Hessian, JSON-RPC, JSON-WSP, REST, SOAP, UDDI, WPS, WSFL, WSCL, XINS, XLANG, XML-RPC, κ.α. Τα πρότυπα ανάπτυξης των εφαρμογών που υλοποιούμε σε μεγάλης κλίμακας έργα λαμβάνουν υπόψη αρχιτεκτονική Service Oriented (SOA) για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξασφάλισης και της δυνατότητας των συστημάτων να εκσυγχρονίζονται εύκολα και αρμονικά με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Για ιδιαίτερα σύνθετα έργα με μεγάλο πλήθος web Services, έχουμε αναπτύξει ειδικές υπηρεσίες Web Services Proxy, οι οποίες προσφέρονται για ταχύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών και ασφαλέστερη καταγραφή των διαδικασιών που εκτελούνται. Επίσης, για εξαιρετικά μεγάλα έργα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού παρέχουμε υπηρεσίες πάνω από τις πλέον αξιόπιστες ESB πλατφόρμες που προσφέρονται σήμερα στην αγορά.