Υπηρεσίες

Voice and Data Network Management

Voice and Data Network Management

Τα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών – φωνής (voice-data) για να είναι αποτελεσματικά και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα μεταφερόμενα δεδομένα, απαιτούν σωστή διαχείριση – παρακολούθηση και συντήρηση.

Για τη διαχείριση των δικτύων χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες και πρωτόκολλα διαχείρισης (snmp, traps, κ.λπ.). Τα λογισμικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν την κατάσταση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να συλλέγουν στοιχεία χρήσης του δικτύου για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Τα επεξεργασμένα στοιχεία λειτουργίας του δικτύου συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και στον μελλοντικό σχεδιασμό και επέκτασή του.

Η Collectives παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και καθημερινής παρακολούθησης δικτύων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων τα οποία διακινούνται. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες alerting υπάρχει άμεση ενημέρωση 24x7 των διαχειριστών για τυχόν δυσλειτουργίες ή βλάβες του δικτύου.

Η Collectives με τους έμπειρους μηχανικούς της παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή συστήματος ΤΠΕ, όπως:

  • Διάγνωση προβλημάτων υλικού και λογισμικού και αντικατάσταση ελαττωματικών στοιχείων.
  • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και εργασίες αποκατάστασης καταστροφών.
  • Συντήρηση και διαχείριση δικτύων υπολογιστών και σχετικών υπολογιστικών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένου του υλικού του υπολογιστή, του λογισμικού συστημάτων, του λογισμικού εφαρμογών και όλων των διαμορφώσεων.
  • Σχεδίαση, συντονισμός και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας δικτύου για την προστασία δεδομένων, λογισμικού και υλικού.
  • Λειτουργία κύριων κονσολών για παρακολούθηση της απόδοσης των συστημάτων και δικτύων υπολογιστών και για συντονισμό της πρόσβασης και της χρήσης του δικτύου υπολογιστών.
  • Εκτέλεση συνήθων διαδικασιών εκκίνησης και τερματισμού δικτύου και διατήρηση αρχείων ελέγχου.
  • Σχεδίαση, διαμόρφωση και δοκιμή υλικού υπολογιστή, λογισμικού δικτύωσης και λογισμικού λειτουργικού συστήματος.
  • Πρόταση αλλαγών για τη βελτίωση των συστημάτων και των διαμορφώσεων δικτύου και προσδιορισμό των απαιτήσεων υλικού ή λογισμικού που σχετίζονται με τέτοιες αλλαγές.
  • Συνεργασία με τους χρήστες του δικτύου σχετικά με τον τρόπο επίλυσης υπαρχόντων προβλημάτων του συστήματος.

Η Collectives ακολουθεί το ISO πρότυπο FCAPS (Διαχείριση Βλαβών, Διαχείριση Διαμόρφωσης, Διαχείριση Καταγραφών, Διαχείριση Απόδοσης και Διαχείριση Ασφάλειας) για τη λειτουργία και τη διαχείριση δικτύων.