ceritifications main

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση Ποιότητας είναι πρωταρχικός παράγοντας για την ικανοποίηση των αναγκών και των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών της. Αναγνωρίζει επίσης ότι η Διαχείριση Ποιότητας είναι σημαντικός παράγοντας για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης της εταιρείας με την Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος,  η Collectives εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

H Διοίκηση της εταιρείας Collectives AE δεσμεύεται για την διαρκή εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και για τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού στη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία διασφαλίζει διαρκώς ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας ικανοποιούν τους πελάτες και ότι παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, ή προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται καθώς και της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας / Κανονισμών.

Συμπληρωματικά, η πολιτική της εταιρείας εμπεριέχει και τις ακόλουθες αρχές:

• Αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών
• Διατήρηση υψηλών μεριδίων πωλήσεων στην αγορά, καθώς και περαιτέρω αύξησή τους.
• Συνεχής βελτίωση της οικονομικής θέσης μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείας ως προς την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων, υπηρεσιών και την αξιοπιστία της.

Αυτές οι αρχές ικανοποιούνται με την εφαρμογή ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που υπάγονται στις λειτουργίες των του σχεδιασμού, της παραγωγής, του ελέγχου, της παροχής υπηρεσιών.

 

Η Πιστοποίησή μας κατα το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001

Το 2015 πετύχαμε την πιστοποίησή μας κατα το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 από τον οργανισμό TUV Hellas, για το πεδίο εφαρμογής του Σχεδιασμού, Αναπτυξης και Υποστήριξης Λογισμικού.

Δείτε το πιστοποιητικό μας ISO 9001 καθώς και τις προδιαγραφές της Πολιτικής Ποιότητας που εφαρμόζουμε σύμφωνα με το ISO 9001. Κάθε βαθμίδα των εργασιών μας είναι πιστοποιημένη με βάση την αυστηρή μεθοδολογία και ποιοτικό έλεγχό μας και υποστηρίζεται απο κατάλληλα έγγραφα και διαδικασίες τα οποία και είναι στην διάθεση των πελατών μας.

ISO 9001:2015 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ

iso9001

Η Collectives ΑΕ αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση Ποιότητας είναι πρωταρχικός παράγων για την ικανοποίηση των αναγκών και των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών της αλλά και της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς.

Αναγνωρίζει επίσης ότι τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση και κύριο χαρακτηριστικό για τη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης.

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, η Collectives ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας AE δεσμεύεται για την διαρκή εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και για τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία διασφαλίζει διαρκώς ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας ικανοποιούν τους πελάτες και ότι παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, ή προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται καθώς και της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας / Κανονισμών.

ISO 27001:2013 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

iso27001 

Η Collectives ΑΕ έχει αποκτήσει πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001.

Είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σε μια εταιρεία. Το επίκεντρο είναι η προστασία της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε μια εταιρεία.

Η ασφάλεια των πληροφοριών γίνεται προτεραιότητα τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς οργανισμούς. Η επίγνωση των πιθανών συνεπειών από ανεπαρκείς διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών έχει αυξηθεί. Η αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας, για παράδειγμα με την εισαγωγή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έθεσε επίσης το θέμα υψηλά σε προτεραιότητα. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ένας τομέας που συνεχίζει να αυξάνεται σε σημασία.

Η ασφάλεια των πληροφοριών ήταν πάντα προτεραιότητα για τη Collectives AE. Σήμερα, οι πελάτες απαιτούν συχνότερα την πιστοποίηση των προμηθευτών.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μας. Επομένως, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χειριζόμαστε και προστατεύουμε σωστά τις πληροφορίες μας. Δεδομένου ότι η Collectives ΑΕ είναι πιστοποιημένη, οι πελάτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι σίγουροι ότι η εταιρεία διεξάγει συστηματικές εργασίες ασφάλειας πληροφοριών σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Το πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι η εταιρία προστατεύει τις πληροφορίες που διακινεί (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και ότι οι πελάτες της δεν κινδυνεύουν από κλοπή ή απώλεια πληροφορίας.

ISO 20000-1:2011 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

iso27001 

Η Collectives ΑΕ έχει πιστοποιηθεί έναντι των απαιτήσεων του προτύπου ISO / IEC 20000.

Το ISO 20000 είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης τεχνολογίας πληροφοριών (ITSM). Το πρότυπο αναπτύχθηκε για να αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στο πλαίσιο του IT Infrastructure Library (ITIL).

Η παροχή στους πελάτες μας προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας πληροφοριών είναι το κλειδί για τη συνεχή επιτυχία μας. Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει περαιτέρω στους υπαλλήλους και τους πελάτες μας τη δέσμευση της Collectives ΑΕ να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών.

ISO 14001:2015 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

iso14001 

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέση σε λειτουργία ένα καταγεγραμμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 14001, έτσι ώστε οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία ή για την εταιρεία να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον.  Σκοπός του συστήματος είναι η λειτουργία της εταιρείας να ξεπερνά τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  έτσι ώστε  να λειτουργεί ακόμα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Το πιστοποιητικό ISO 14001 δείχνει στους πελάτες, ότι η εταιρία λειτουργεί προστατεύοντας το περιβάλλον για το κοινό καλό, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα ρύπανσης από τις δραστηριότητές της.

 

Ετικέτες: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 200001:2011