ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οδηγός του Πολίτη

Οδηγός του Πολίτη

Ο Οδηγός του Πολίτη είναι ένα ψηφιακό εγχειρίδιο αρμοδιοτήτων και διαδικασιών για κάθε οργανωτική μονάδα κάθε υπηρεσίας, διαρκώς προσαρμοζόμενο στις πραγματικές θεσμικές και λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού.