Λύσεις

Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης κι Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης κι Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πολλαπλές πηγές εισόδου όπως το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, το γκισέ, το mail, το fax ή μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα καταλήγουν σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πάγιο αίτημα και μια διαρκή ανάγκη των εκπροσώπων εξυπηρέτησης κάθε Οργανισμού.