Καριέρα στην Collectives

Presales Engineer

Η εταιρεία COLLECTIVES A.E. δραστηριοποιείται στην Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στο Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Για τις αυξημένες ανάγκες της σε Έργα Πληροφορικής που περιλαμβάνουν Ανάπτυξη Λογισμικού ζητείται Μηχανικός Υποστήριξης Πωλήσεων (Presales Engineers) που να διακρίνεται από ισχυρό ενδιαφέρον για το αντικείμενο, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Περιφραφή Θέσης – Καθήκοντα

Τα καθήκοντα του/της υποψηφίου/ας περιλαμβάνουν:

 • τον σχεδιασμό λύσεων και προτάσεων προς πελάτες, σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και για την προετοιμασία των προσφορών της εταιρείας στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών
 • τη συμμετοχή του στην υποστήριξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών παραγωγής της Collectives και προετοιμασία των σχετικών με αυτά προωθητικών εντύπων, παρουσιάσεων και προσφορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής στον χώρο της Πληροφορικής Επιστήμης
 • Τουλάχιστον τριετής (3) διαπιστωμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (Presales)
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών παραδοτέων με έμφαση σε Λογισμικό και Υπηρεσίες
 • Αναλυτική σκέψη και ευελιξία στην εύρεση λύσεων
 • Οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στον χώρο της Πληροφορικής

Η Εταιρεία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών στο 

 


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στην Collectives S.A.

Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε την ηλικία σας
Παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε ολογράφως την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε
Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα
Παρακαλώ επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Δεκτό 1 αρχείο της μορφής .pdf ή .docx έως 4MB