1η εκδήλωση για DISCIPLINED AGILE στην Ελλάδα

1η εκδήλωση για DISCIPLINED AGILE στην Ελλάδα

1η εκδήλωση για DISCIPLINED AGILE στην Ελλάδα

Η εταιρεία COLLECTIVES υποστηρίζει την 1η εκδήλωση για DISCIPLINED AGILE στην Ελλάδα που θα γίνει virtually με WEBEX την Παρασκευή 22 Οκτ. 2021 και ώρες 19:00-21:00 και που θα έχει τίτλο: «Choose Your Way of Working (WoWwith DISCIPLINED AGILE because "Choice is Good"». Η εκδήλωση είναι FREE με REGISTRATION και έχει όριο τα 1000 άτομα (first come first served).

Η DISCIPLINED AGILE προσέγγιση είναι industry agnostic approach και υποστηρίζει πολλαπλά Ways of Working (WoW). Ενδεικτικά η DISCIPLINED AGILE υποστηρίζει τα παρακάτω project life cycles και προσεγγίσεις για να βοηθήσει την κάθε διαφορετική ομάδα και εταιρεία να επιλέξει τον δικό της Way of Working (WoW):

First Agile Event

 

  • Lean
  • Kanban
  • Scrum
  • PMBOK Guide
  • Traditional project management
  • Spotify model
  • DevOps
  • Extreme Programming
  • SAFe
  • κλπ

 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ως ομιλητές, διάφοροι παγκοσμίου κλάσης ομιλητές μεταξύ των οποίων και ο Scott Ambler που μαζί με τον Mark Lines έχουν περιγράψει την μέθοδο.

Πληροφορίες για όλους τους υποστηρικτές της εκδήλωσης και οδηγίες για το registration υπάρχουν στο παρακάτω URL: 

http://www.AgileGreece.org/DisciplinedAgile