Καταχωρήθηκε στο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ετικέτες: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εκτύπωση

Υποστήριξη Κοινωνικών Φορέων

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η εταιρεία προβαίνει σε δράσεις στους παρακάτω άξονες: