Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Collectives SA Collaborations | Deskot Collectives SA Collaborations | Deskot

Deskot Hellas International Forwarders

H Deskot σε συνεργασία με την Collectives υλοποίησε σύστημα VoIP τηλεφωνικού κέντρου και εγκατάσταση του λογισμικού ticketing για την παροχή υπηρεσιών call center και παραγγελιοληψίας ειδικών, ευαίσθητων προϊόντων για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας.

Η Λύση Call center διασυνδέει απομακρυσμένα σημεία της DESKOT, ενώ το σύστημα λήψης παραγγελιών υλοποιεί CTI μοντέλο λειτουργίας. Το σύστημα της Deskot έχει αναπτυχθεί σε Enterprise Java, ενώ τμήματα του συστήματος δρομολόγησης δεδομένων από το PBX έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου σε PERL.