Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Collectives SA - Collaborations | Astra Service - Sony Collectives SA - Collaborations | Astra Service - Sony

Astra Service - Sony

Η Astra Service ως το κέντρικο Hub επισκευών και υποστήριξης των προϊόντων της SONY στην Ελλάδα απευθύνθηκε στην Collectives για την ανάπτυξη ενός σύνθετου συστήματος (Β2Β) αλλά και S2S (System to System), το οποίο διασυνδέει το πανελλαδικο δίκτυο επισκευαστικών κέντρων της SONY με την Astra Service και την SONY Europe.

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί σε Enterprise Java τόσο στο WEB 2 υποσύστημα διαχείρισης των incidents, όσο και στο πολύπλοκο τηλεπικοινωνιακό μοντέλο επικοινωνίας με την SONY Europe.